Regler og tilmelding Funky Maraton

Tilmelding til Funky Maraton

Betaling og tilmelding

Betaling for deltagelse sker senest tre dage før løbets afholdelse via bankoverførsel til: Reg.nr.: 6620 Konto nr.: 3794712.

MobilePay? Nej.

Tilmelding: Tilmelding skal ske via en e-mail til: think(a)live.dk

Tilbagebetaling: Nej. Alt for meget administration.

Alle deltager på eget ansvar. Skulle man blive forhindret i at deltage eller i tilfælde af aflysning af løbet pga. force majeure, har deltagerne ikke krav på tilbagebetaling af tilmeldingsgebyret.

Deltagele i et løb uden forudgående betaling medføre diskvalifikation, og DSQ bliver noteret ud for navnet på samtlige diplomer samt online resultatliste.

Start og mål – samt depot og parkering

Der er flere ruter som benyttes. Se altid sted for det enkelte løb.

Funky Maraton Friluftsbadsruten, adresse:

Funky Maraton friluftsbadet rute
Funky Maraton friluftsbadet rute

Parkering ved Odense Friluftsbad
Elsesmindevej 50
5200 Odense

NB: Juni, juli og august er start, depot og stop flyttet til:
Parkeringspladen ved hundeskoven
Bavnedamvej
5200 Odense
GPS hint: Kør fx. efter Bavnedamvej 50.

Funky Maraton city-ruten:
Funky Maraton city-rute
Gyldenstenvej
5230 Odense

Funky Maraton Ibjergruten:
Parkeringspladsen ved Anes høj
Adressen er nær: Ibjergvej 11
5792 Årslev

2019-09-25 Funky Halvmaraton

Depot og ingen tidsgrænse

Hvor længe du synes er rimeligt for et maraton styre du selv, det er dit eget liv du bruger; men depot pakkes sammen efter 5 timer.

Efter mere end et dusin afholdt løb er det konstateret, at der næsten intet spises i depot, så indholdet er blevet reduceret er der noget du meget gerne ønsker i depot, så skrev og bed om det (bliver forsøgt efterfulgt alt efter rimelighed) eller tag det selv med.

NB: Depot er altid ubemandet, så der er risiko for tyveri af indholdet.

Medaljer

Som udgangspunkt er der ingen medaljer for at løbe; men hvis du har brug for en medalje for at løbe, kan medalje tilkøbes til hvert enkelt løb.

Ingen affald i naturen!

Da vi løber på et lille naturområde med mange faste lokale brugere er vi meget tydelige og alle spor efter forurening af naturen vil staks falde tilbage på os som løbere.

Der er skraldespand ved depotet som du anbefales at benytte. Hvis du kan løbe med en fyldt gel, kan du også løbe med en tom gel-emballage. Så efterlad ingen i naturen.

Ingen skrald må efterlades. Heller ikke bananskræller, skral fra klementiner m.m. Du bliver diskvalificeret!

Regler for Funky Maraton

Som et cannonball løb er du selv ansvarlig for tidtagning til Funky Maraton. Uret må ikke stoppes undervejs.

Ved deltagelse skal du acceptere følgende: “Jeg deltager i dette arrangement på egen risiko og kan ikke stille arrangør eller andre virksomheder, der er til stede ved løbet, til ansvar for eventuelle uheld, som der kan ske ved min deltagelse. Jeg bekræfter, ved min tilmelding at være sund og rask og i stand til på forsvarlig vis, at deltage.
Mine oplysninger vil blive brugt til at danne deltagerlister og resultatlister.”

Ved deltagelse i Funky Maraton giver du samtykke til, at der tages situationsbilleder, som efterfølgende må anvendes af Funky Maraton på hjemmeside, facebook o.lign.
Hvis du ikke vil have et billede af dig på hjemmeside/facebook, skal du blot sige til.

Følg Færdselsloven § 10.

Gående skal benytte fortov, gangsti eller rabat, dog ikke midterrabat. Cykelsti eller kørebane må kun benyttes, såfremt der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat.

Stk. 2 Gående, som benytter kørebanen, skal gå yderst i venstre side i færdselsretningen eller, hvis vedkommende trækker cykel eller knallert, yderst i højre side. Den gående kan dog gå i den modsatte side, hvis den pågældende ellers ville blive udsat for fare, eller hvis særlige omstændigheder tilsiger det.